ಭಾರತದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಕಾಲ ಕಾಡುವ ವೇಮುಲ

– ರೋಶಿನಿ ಇನ್ಛೆಂಟೀನಾ (Roshini Infenteena) ದ್ವೀತಿಯ .ಬಿ.ಕಾಂ (II B.Com) ಮಾನವನ ಹುಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವರದಾನ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಲವು ದಿನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಆಸೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಗುರಿ ಎಂಬುದು ಇರಬೇಕು.ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮನುಷ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಎಂಥೆಂಥ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೊಹಿತ್ ವೇಮುಲ ಎಂಬ ಯುವಕನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯೇ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

A Message from Afghanistan

 – Saghar Ada Naturally people wish for things they don’t have. For example, during the daylight when one sees others wearing sunglasses, she wishes for having like those sunglasses so that she could protect her eyes from the sun rays. But exactly unlike her, those already wearing the sunglasses don’t enjoy from wearing what another…